Program stiintific 2014

PROGRAM ŞTIINŢIFIC DETALIAT CONGRES AMRPR 2014 

03 – 05 septembrie 2014, Hotel Ibis Palatul Parlamentului, Bucureşti 
Miercuri, 3 septembrie 2014

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia” 

Aula

 

 Curs pre-Congres 

 Profilul profesional al psihiatrului european – trecut, prezent și viitor 

 

 Moderatori: 

Conf. Dr. Maria Ladea

Asist. Univ. Dr. Cătălina Giurgi-Oncu

(România)

 Conferenţiar: 

Dr. Dan Georgescu (Elveția)
09.00 – 10.30 Sesiunea I

10.30 – 10.45 Pauză de cafea

10.45 – 12.00 Sesiunea II

12.00 – 12.30 Închidere Curs

Hotel Ibis Palatul Parlamentului 

Etaj 1, Hol 

11.00 – 18.30 Înregistrări participanţi 
Hotel Ibis Palatul Parlamentului 

Sala de Conferinţe 1 
13.00 – 14.00 Deschiderea Oficială a Congresului AMRPR 2014 

 Mesaje de Bun-Venit: 

Acad. Prof. Dr. Mircea Lăzărescu (România)

Dr. Ileana Botezat-Antonescu (România)

Prof. Dr. Florin Tudose (România)

Prof. Dr. Iuliana Dobrescu (România)

Dr. Mariana Pinto Da Costa (Portugalia)

Asist. Univ. Dr. Ana Giurgiuca (România)

 

14.00 – 15.15 Sesiune I – Conferințe 

 Proiecte AMRPR: rezultate și oportunități 

 Moderatori: 

Acad. Prof. Dr. Mircea Lăzărescu, Ş.L. Dr. Bogdan Nemeș (România)
Dr. Mariana Pinto Da Costa (Portugalia) 

Oportunitățile medicilor rezidenți implicați în asociații psihiatrice de tineret
Asist. Univ. Dr. Ana Giurgiuca (România) 

Studiul Brain Drain: factori care influențează emigrarea rezidentului român
Asist. Univ. Dr. Cătălina Giurgi-Oncu (România) 

PRIRS: relația medic rezident psihiatru – companii farmaceutice. Analiză comparativă România-Elveția
15.15 – 16.00 Simpozion 1 

 Diagnosticul și tratamentul tulburării afective bipolare în contextul polarității bolii 

 

 Conferenţiari:

Conf. Dr. Maria Ladea, Prof. Dr. Mirela Manea (România)
16.00 – 16.15 Pauză de cafea & vizitare expoziție 
16.15 – 17.55 Sesiune II – Conferințe 

 Medicina bazată pe dovezi: particularități psihopatologice 

 

 Moderatori: 

Acad. Prof. Dr. Mircea Lăzărescu, Dr. Cristina Petrescu-Ghenea (România)
Prof. Dr. Doina Cosman (România) 

Evaluarea multidimensională a comportamentului suicidar
Prof. Dr. Iuliana Dobrescu (România) 

Elemente fundamentale în tranziția pacienților cu boli de neurodezvoltare de la psihiatria pediatrică la cea de adulți
Conf. Dr. Maria Ladea (România) 

Rolul neurotrofinelor în tulburarea depresivă

Hotel Ibis Palatul Parlamentului 

Restaurant Sud & Cie 

18.00 – 21.00 Cină de Bun Venit 

 

 

 Acces pe bază de ecuson pentru toţi participanţii 

 şi partenerii Congresului AMRPR 2014 

 

 Joi, 4 septembrie
Hotel Ibis Palatul Parlamentului 
Sala de Conferinţe 1 
09.00 – 10.45 Sesiune III – Conferințe 

 Noi tehnologii în cercetarea, diagnosticul și îngrijirea psihiatrică în era digitală 

 

 Moderatori: 

Prof. Dr. Dragoș Marinescu, Asist. Univ. Dr. Soc. Mihai Pîrlog,  Asist. Univ. Dr. Ana Giurgiuca (România)
Prof. Dr. Dragoș Marinescu (România) 

Cercetare biologică și fundamentală în psihiatrie: depresia și neurohormonii
Asist. Univ. Dr. Soc. Mihai Pîrlog (România) 

Medicina bazată pe dovezi: costurile și implicațiile depresiei
Prof. Dr. Cătălina Tudose (România) 

Oportunități de cercetare translațională în psihiatrie și neuroștiințe
Dr. Mihai Bran (România) 

Internetul și sănătatea mintală: proiectele depresiv.ro și schizofrenia.ro
Dr. Sorana Potinteu, Dr. Andrea-Augusta Nemeș, Dr. Irina Mihaela Dutchievici, Dr. Alina Zlati (România) 

Open Minds: noi paradigme în furnizarea serviciilor de sănătate mintală
10.45 – 11.00 Pauză de cafea & vizitare expoziție
11.00 – 12.00 Sesiune IV – Comunicări Orale 

 Preocupări în cercetare ale medicilor rezidenţi psihiatri
 Moderatori: 

Ş.L. Dr. Valentin Matei, Ş.L. Dr. Bogdan Nemeș (România)
CO1. 

Dr. Andrei Crasan (România) 

Manifestări psihopatologice determinate de activarea circuitelor neuronale aflate în proximitatea unui focar epileptic
CO2. 

Dr. Liana Kobylinska, Dr. Cristina Petrescu-Ghenea, Dr. Ilinca Mihăilescu, Dr. Atilla Birdir (România) 

ADHD – O patologie de translație
CO3. 

Dr. Marinela Hurmuz, Dr. Anca-Livia Popescu, Dr. Cristina Ana Bredicean (România) 

Rolul medicilor rezidenți psihiatri în procesul terapeutic
CO4. 

Dr. Victor Gheorman, Dr. Iulia Ștefania Lăpădatu (România) 

Tulburarea depresivă comorbidă bolilor hepatice de etiologie virală
CO5. 

Dr. Irina Mihaela Dutchievici, Dr. Nicoleta Vlasin, Dr. Andrea-Augusta Nemeș, Dr. Ildikó Nagy, Dr. Ioana 

Ardelean, Dr. Alexandru Stănescu, Dr. Andreea Dumitriu, Dr. Raluca Mihai, Ş.L. Dr. Cătălina Crișan, Prof. Dr. 

Ioana Valentina Micluția (România) 

Insightul în schizofrenie și tulburarea psihotică acută – un factor cu impact major asupra evoluției bolii
CO6. 

Dr. Sebastian Mihai Armean, Dr. Raul Lucian Rogojan, Dr. Krisztina Agota Matyas, Prof. Dr. Ioana Valentina 

Micluția, Prof. Dr. Anca Dana Buzoianu (România) 

Aspecte ale farmacoterapiei antipsihotice la externarea pacienților cu schizofrenie fumători
 12.00 – 13.00 Simpozion 2 

 Tratamentul depresiei – între deziderat și clinică 
 Moderator: 

Prof. Dr. Cătălina Tudose (România)
Prof. Dr. Mirela Manea (România) 

Neuroprotecția, de la deziderat la concret

 

Conf. Dr. Maria Ladea (România) 

Soluția sigură care face diferența pentru pacientul depresiv cu patologie cardiovasculară

 

Ş.L. Dr. Valentin Matei (România) 

Actualități în neurobiologia depresiei: noi perspective în practica clinică

 

13.00 – 14.00 Pauză de prânz & vizitare expoziție 
14.00 – 15.20 Sesiune V – Conferințe 

 Sfaturi practice în metodologia cercetării 
 Moderatori: 

Prof. Dr. Dragoș Marinescu, Ş.L. Dr. Valentin Matei, Dr. Andrei Crasan (România)
Ş.L. Dr. Valentin Matei (România) 

Elemente introductive de metodologia cercetării
Ş.L. Dr. Bogdan Nemeș (România) 

Principalele domenii abordate în cercetarea biomedicală
Ş.L. Dr. Valentin Matei (România) 

Cum să prezentăm rezultatele unei cercetări științifice
Ş.L. Dr. Bogdan Nemeș (România) 

Reguli de redactare a celor mai utilizate forme de prezentare a rezultatelor unei cercetări (articole originale,

prezentări orale, postere)
15.20 – 16.00 Sesiune specială – Curs educativ 
 Prof. Dr. Dragoș Marinescu (România) 

Când şi cum utilizăm antipsihoticele injectabile cu acţiune prelungită în terapia

schizofreniei?

 

 Asist. Univ. Dr. Soc. Mihai Pîrlog (România) 

Aderenţa şi complianţa la tratament – elemente cheie pentru obţinerea remisiunii de bună

Calitate

 

16.00 – 16.10 Pauză de cafea & vizitare expoziție
16.10 – 18.10 Sesiune VI – Conferințe 

 Individualizarea abordărilor în practica psihiatrică 
 Moderatori: 

Prof. Dr. Cătălina Tudose, Acad. Prof. Dr. Mircea Lăzărescu, Asist. Univ. Dr. Ana Giurgiuca

(România)
Acad. Prof. Dr. Mircea Lăzărescu (România) 

De ce poate fi interesantă semiologia psihiatrică?
Prof. Dr. Cătălina Tudose (România) 

Interviul psihiatric – element fundamental al examinării psihiatrice
Dr. Luis Madeira (Portugalia) 

De-standardizarea interviului psihiatric: subiectivitatea și inter-subiectivitatea în diagnosticul psihiatric
 Hotel Ibis Palatul Parlamentului 

Zona Postere 
 Sesiune Postere 

Evaluare postere:

Joi, 04 septembrie: 13.00 – 14.00

 

 Comisie de evaluare: 

Prof. Dr. Cătălina Tudose, Prof. Dr. Dragoș Marinescu

Ş.L. Dr. Valentin Matei, Ş.L. Dr. Bogdan Nemeș (România)
P1. 

Dr. Daniela Simache, Dr. Sorina Vrana (România) 

Comunicarea medic – pacient: de la blocaje la soluții
P2. 

Dr. Roxana Stroe, Dr. Paula Chicoş, Dr. Raluca Ionescu (România) 

Abordări terapeutice și teoria minții în psihopatologia copilului și adolescentului
P3. 

Dr. Alexandra Toader, Dr. Virgil-Radu Enătescu (România) 

Surse de stres și strategii de coping înregistrate la studenții la medicină
P4. 

Dr. Cristian-Mihai Luhovschi (România) 

Autismul – lipsă sau exces de afectivitate? Studiu de caz
P5. 

Ş.L. Dr. Victor Marinescu, Dr. Traian Purnichi, Dr. Marius Iordache (România) 

Studiu de caz – tulburări hipnice ȋn stroke-ul talamic
P6. 

Dr. Anca-Livia Popescu, Dr. Marinela Hurmuz (România) 

Recunoașterea emoțiilor în psihoze
P7. 

Dr. Alexandru Stănescu, Dr. Ioana Ardelean, Dr. Andrea-Augusta Nemeș, Dr. Nicoleta Vlasin, Dr. Irina Mihaela 

Dutchievici, Dr. Ildikó Nagy, Dr. Andreea Dumitriu, Dr. Mihai Raluca, Ş.L. Dr. Cătălina Crișan, Prof. Dr. Ioana 

Valentina Micluția (România)

Implicaţii medico-legale la pacienţii cu patologie psihiatrică
P8. 

Dr. Delia Evelina Nica, Dr. Aurora Sabău (România) 

Depresia – factor de prognostic negativ în evoluția bolilor onco-hematologice
P9. 

Dr. Andrea-Augusta Nemeș, Dr. Nicoleta Vlasin, Dr. Ildikó Nagy, Dr. Ioana Ardelean, Dr. Alexandru Stănescu, 

Dr. Raluca Mihai, Dr. Andreea Dumitriu, Dr. Irina Mihaela Dutchievici, Prof. Dr. Ioana Valentina Micluția 

Screeningul depresiei şi tulburărilor anxioase în populaţia generală – februarie/martie 2014, Cluj-Napoca
P10. 

Dr. Emanuela-Lavinia Cean, Dr. Iulia Ciobanu, Dr. Florin Goga (România)

Agitația psihomotorie într-un caz de delirium de etiologie multiplă
P11. 

Dr. Fabiola Astrid Kindling, Dr. Claudia Talan, Dr. Radu Grumeza (România)

Simptome psihiatrice într-un caz de tireotoxicoză
P12. 

Dr. Maria Luiza Pătru, Dr. Andrei Crasan (România) 

Profile psiho-sociale ale consumatorilor de droguri intravenoase seropozitivi HIV 21.30 – 02.00

21.30-02.00 Majorat AMRPR 

 Interbelic Cocktail Bar 

 Calea Victoriei nr. 17, București 

 

 Oferit de AMRPR 

 Acces pe bază de invitație pentru toţi participanţii Congresului AMRPR 2014. 

 Invitaţiile se vor ridica odata cu materialele Congresului 

 de la Biroul de Informaţii şi Înregistrări Participanţi.

 

 Vineri, 5 septembrie
Hotel Ibis Palatul Parlamentului 

Sala de Conferinţe 1
09.00 – 11.00 Sesiune VII – Conferințe 

 Dimensiuni ale intervențiilor psihoterapeutice 

 

 Moderatori: 

Dr. Albert Veress, Asist. Univ. Dr. Cătălina Giurgi-Oncu (România)
Dr. Albert Veress (România) 

Dezbateri Grup Balint lărgit
Dr. Ileana Botezat-Antonescu, As. Soc. Marinela Mitică (România) 

Factori terapeutici – psihofarmacoterapie, psihoterapie, mediul social și modelul de empowerment al

pacientului/clientului
11.00 – 11.30 Pauză de cafea & vizitare expoziție 
11.30 – 12.50 Sesiune VIII – Conferințe 

 Psihiatria pentru viitor 
 Moderatori: 

 Prof. Dr. Florin Tudose, Dr. Albert Veress (România)
Prof. Dr. Florin Tudose (România) 

20 de ani de psihiatrie de legătură în România: o evidență

 

Dr. Alexandru Paziuc (România) 

Reabilitarea Psihosocială. Rolul Centrului de Sănătate Mintală în procesul reabilitării
12.50 – 13.30 Pauză de prânz & vizitare expoziție 
13.30 – 15.00 Sesiune IX – Conferințe 

 Noutăți și modele în formarea psihoterapeutică 

 

 Moderatori: 

Dr. Ileana Botezat-Antonescu, Dr. Petre Rădescu (România)
Prof. Dr. Daniel David (România) 

Fundamente și noi evoluții în psihoterapiile cognitive și comportamentale. Cazul psihoterapiei

cognitiv-comportamentale integrative și multimodale
Dr. Miruna Stoca (Elveția) 

Tratamentul psihiatric și psihoterapeutic integrat: o experiență elvețiană
15.00 – 15.15 Pauză de cafea & vizitare expoziție
15.15 – 16.15 Sesiune X – Conferințe 

 Abordări psihoterapeutice individualizate 

 

 Moderatori: 

Dr. Raluca Scripcă (România)

Dr. Miruna Stoca (Elveția)
Dr. Miruna Stoca (Elveția) 

Un dispozitiv terapeutic hospitalier pentru tratamentul depresiei post-partum
Dr. Petre Rădescu (România) 

Abordarea tulburării delirante tranzitorii din perspectiva psihoterapeutică
16.15 – 17.15 Adunarea Generală AMRPR 

Sesiune de premiere „Cea mai bună comunicare orală” & „Cel mai bun poster”
17.15 – 17.30 Închiderea Congresului AMRPR 2014