Statut

ACT ADIŢIONAL

Nr. 5/20.10.2016

la

STATUTUL ASOCIAŢIEI MEDICILOR REZIDENŢI

ÎN PSIHIATRIE DIN ROMÂNIA

 

prin care, în conformitate cu cele hotărâte la data de 17.09.2016 de către Adunarea Generală a Asociaţiei Medicilor Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din România, se modifică Statutul Asociaţiei după cum urmează :

 

  1. 1 se modifică şi va avea următorul conţinut :

„Art. 1 Membrii consiliului director :

Consiliul Director este format din 7 membri, şi are următoarea structură :

PreşedinteSTERCU GEORGE ALEXANDRU

Preşedinte ExecutivPOPESCU ANCA-LIVIA,

Prim-VicepreşedinteCIUBOTARU GEORGIANA-ANAMARIA

Vicepreşedinte Psihiatrie Copii şi Adolescenţi –  ISAC ANDRA,

Trezorier –  DEMIJAN LAURA,

Secretar General –  TIPA-FEȘTILA RALUCA-OANA

Specialist IT si Media CRASAN ANTON-ANDREI

 

Comisia de cenzori este formata din 3 membrii

 

DOBRIN ANDRA-IOANA

JUGRAVU OANA

MATEICIUC CEZAR

 

  1. Art 32 se modifică si va avea următorul conţinut:

Membrul Consiliului Director care ocupă funcţia de Prim-Vicepreşedinte va prelua la sfârşitul mandatului său funcţia de Preşedinte dobândind astfel în mod automat un mandat de aceaşi durată în cadrul Consiliului Director cu această nouă funcţie. Membrul Consiliului Director care ocupă funcţia de Preşedinte va prelua la sfârşitul mandatului său funcţia de Preşedinte Executiv dobândind astfel în mod automat un mandat de aceaşi durată în cadrul Consiliului Director cu această nouă funcţie. Posturile de Prim-Vicepreşedinte, Vicepreşedinte Psihiatrie Copii şi Adolescenţi, Specialist IT si Media, Trezorier şi Secretar General vor fi desemnate prin vot public cu o majoritate minimă de 50%+1.

  • 34 se modifică şi va avea următorul conţinut :

„Consiliul Director este format din 7 membri, şi are următoarea structură :

  1. PREŞEDINTESTERCU GEORGE-ALEXANDRU
  2. PREŞEDINTE EXECUTIV – POPESCU LIVIA-ANCA
  3. PRIM-VICEPREŞEDINTE – CIUBOTARU GEORGIANA-ANAMARIA
  4. VICEPREŞEDINTE PSIHIATRIE COPII SI ADOLESCENTI – ISAC ANDRA
  5. TREZORIER – DAMIJAN LAURA
  6. SECRETAR GENERAL- TIPA-FEȘTILA RALUCA-OANA
  7. SPECIALIST IT SI MEDIA- CRASAN ANTON-ANDREI

Mandatele membrilor Consiliului Director vor avea o durată de un an de zile sau valabilitatea lor va dura până la o altă decizie a Adunării Generale a Asociaţiei.”

 

Încheiat astăzi, 20.10.2016, în 5 exemplare originale, din care unul pentru Asociaţie, unul pentru arhiva actelor atestate de avocat şi 3 exemplare originale pentru efectuarea formalităţilor în vederea înscrierii modificărilor Actului Constitutiv în Registrul Special al Asociaţilor şi Fundaţiilor.

Asociaţia

MEDICILOR REZIDENŢI

ÎN PSIHIATRIE DIN ROMÂNIA

Prin Preşedinte Stercu George Alexandru

—————————————————————————————

Asociatia Medicilor Rezidenti in Psihiatrie din Romania – A.M.R.P.R.
Str . Iancu Vacarescu nr.21 Timisoara,

STATUTUL
ASOCIATIEI  MEDICILOR REZIDENTI IN PSIHIATRIE DIN ROMANIA IN VIGOARE IN IULIE 2014

Cap. I Dispoziţii generale
Art. 1
 Membrii consiliului director:
–            Președinte: Dr. Ana Giurgiuca, Bucuresti
–            Președinte Executiv: Dr. Catalina Giurgi-Oncu, Timisoara
–            Prim-Vicepreședinte PA: Dr. Marinela Hurmuz, Timisoara
–            Vicepreședinte PCA: Dr. Sorana Potinteu, Cluj-Napoca
–            Secretar General: Dr. Raluca Tirintica, Targu Mures
–            Trezorier: Dr. Anca Popescu, Timișoara
–            Cenzor: Dr. Scripcă Florentina Raluca, București
Art.2 Denumirea asociatiei este ASOCIATIA MEDICILOR REZIDENTI IN PSIHIATRIE DIN ROMANIA, aceasta denumire se va folosi in toate inscrisurile si prezentarile asociatiei

Art.3 Sediul: este in incinta Clinicii de Psihiatrie din Str . Iancu Vacarescu nr.21 Timisoara,

Art.4 Forma juridica: ASOCIATIA MEDICILOR REZIDENTI IN PSIHIATRIE DIN ROMANIA este o organizatie non profit, independenta, fara scop lucrativ sau patrimonial, ce desfasoara activitati specifice educationale si de aparare a intereselor medicilor rezidenti de psihiatrie din Romania.
Asociatia se constituie ca persoana juridica de drept privat, functionand in baza prevederilor OG nr.26/2000, modificata si republicata.
Din Asociatie pot face parte orice persoane fizice sau juridice, care indeplinesc conditiile legale, precum si cele prevazute in prezentul statut.
Asociatia poate participa la infiintarea altor organisme similare, se poate afilia la organisme similare din tara si strainatate, poate intreprinde actiunile sale oriunde in tara sau strainatate cu conditia respectarii prevederilor legale in materie.
In vederea realizarii scopului sau, Asociatia va colabora cu Institutiile Statului, precum si cu unitatile administrative teritoriale precum si cu orice organisme sau societati va fi necesar.
Asociatia are autonomie functionala si organizatorica, desfasurandu-si activitatea in conformitate cu hotararile Consiliului director, pe tot teritoriul Romaniei si inafara tarii, respectand prevederile legislative si conformandu-se prezentului Statut.

Art.5 Durata de functionare a Asociatiei este nedeterminata, incepand de la data infiintarii.
Cap.II Scopurile, obiectivele si activitatile Asociatiei

Art.6 Asociatia, are urmatoarele scopuri principale:
·                     Promovarea si sustinerea intereselor socio profesionale a membrilor sai in relatiile cu organele de stat, diverse institutii precum si cu alte organizatii.
·                     Schimburi de informatii si experienta intre membrii sai precum si cu medicii din tara si strainatate.
·                     Promovarea si valorificarea cunostintelor medicilor rezidenti in Psihiatrie din Romania.
·                     Organizarea de cursuri de specializare si informare, de simpozioane si conferinte de specialitate.
·                     Sustinerea „scolii” de Psihiatrie in formarea noilor medici de specialitate.
·                     Colaborarea activa cu alte organizatii de profil.
·                     Initierea sprijinirea si organizarea activitatilor profesional stiintifice si culturale
·                     Organizarea Congresului medicilor rezidenti in Psihiatrie.
·                     Desfasurarea unor activitati editoriale de profil.
·                     Strangerea legaturilor intre medicii rezidenti si tinerii specialisti in Psihiatrie din tara si din strainatate
·                     sprijinirea pregatirii profesionale a rezidentilor si tinerilor specialisti in Psihiatrie prin organizarea de activitati profesional-stiintifice (cursuri, sesiuni de comunicari stiintifice, intalniri pe teme de specialitate, scoli de vara, stagii de pregatire in strainatate, congrese)
·                     participarea medicilor rezidenti si tinerilor specialisti in Psihiatrie la manifestarile stiintifice nationale si internationale de profil;
·                     initierea si derularea de programe si proiecte proprii medicale in domeniul sanatatii mintale
·                     elaborarea de programe si materiale de informare si educare a pacientilor si a familiilor acestora privind  sanatatea mintala;
·                     Asociatia Medicilor Rezidenti in Psihiatrie din Romania  (AMRPR) sustine interesele profesionale ale rezidentilor si tinerilor specialisti in Psihiatrie  in raport cu Ministerul Sanatatii si alte institutii ale statului roman implicate in exercitarea profesiei de medic.
·                     Asociatia Medicilor Rezidenti in Psihiatrie din Romania  (AMRPR) sustine interesele profesionale ale rezidentilor in Psihiatrie in raport cu institutiile statului roman implicate in desfasurarea Rezidentiatului in Psihiatrie (Ministerul Sanatatii, universitati de medicina, Ministerul Educatiei etc.);
·                     Stabilirea de relatii de colaborare cu Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie (ARPP) si Asociatia Romana de Psihiatrie a Copilului si Adolescentului si Profesii Asociate (ARPCAPA), precum si cu alte organizatii profesionale din tara si din strainatate care au ca domeniu de activitate Psihiatria;
·                     Colaborarea si organizarea de schimburi de experienta cu medicii de alte specialitati precum si cu alte asociatii profesionale medicale;
·                     Colaborarea cu alte organizatii ale tinerilor medici, din tara si din strainatate;

Art.7 Asociatia  isi propune urmatoarele obiective principale:
·                     Sprijinirea medicilor rezidenti in psihiatrie din Romania.
·                     Cooperarea cu alte organizatii, fundatii, institutii, pentru asigurarea si realizarea scopurilor asociatiei
·                     Strangerea de fonduri si obtinerea de sponsorizari, pentru sustinerea materiala a scopurilor asociatiei
·                     Cultivarea legaturilor cu alte organizatii similare
·                     Intarirea scolii de psihiatrie in Romania
·                     Promovarea medicilor valorosi si evidentierea meritelor si implinirilor rezidentilor de psihiatrie din Romania in tara si in strainatate.
·                     Intarirea si sprijinirea unor initiative legislative care sa sustina  rezidentii de psihiatrie in Romania in ce priveste activitatea si formarea profesionala a acestora.
·                     Realizarea, editarea si difuzarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri
·                     Intretinerea si dezvoltarea paginii WEB a Asociatiei
·                     Aparitii televizate
·                     Organizare de evenimente
·                     Sustinerea de cursuri si activitati de formare profesionala.

Aceste activitati pot fi desfasurate de catre Asociatie, prin orice metode legale, in mod direct sau indirect, in folosul propriu si in vederea realizarii scopurilor propuse.
Asociatia isi rezerva dreptul de a realiza activitati secundare cu caracter economic, in interesul asociatiei pentru asigurarea resurselor necesare bunei functionari a acesteia.
Asociatia poate infiinta societati comerciale in asociere cu terti doar pentru a servi intereselor si scopului Asociatiei.
Enumerarea de la art.6 si art.7 nu este limitativa.

Cap.II  Membrii Asociatiei
Art.8
 Asociatia AMRPR, este formata, la infiintare, din membrii fondatori.
Structura Asociatiei permite in viitor cooptarea urmatoarelor categorii de membrii:
·                     membrii-asociati, care participa la patrimoniul Asociatiei
·                     membrii onorifici, nu participa la patrimoniul social
·                     membrii simpatizanti

Art.9 Categorii de membrii:
Poate fi membru-asociat orice persoana fizica, fara deosebire de sex, religie, rasa, cult, apartenenta politica, profesie, care adera la Stautul Asociatiei, are o atitudine demna si un comportament in acord cu legile tarii.
Poate fi membru asociat orice persoana juridica care a dobandit personalitate juridica.
Membrii onorifici sunt personalitati publice sau institutii, a caror prestigiu individual concorda cu scopurile societatii, contribuind la realizarea obiectivelor propuse de catre Asociatie.

Art. 10 Calitatea de membru AMRPR se obţine în următoarele condiţii:
·                     asociaţii fondatori o dobândesc de drept
·                     prin completarea unei cereri de adeziune, la care se anexează dovada plăţii cotizaţiei în contul AMRPR
·                     la propunerea Consiliului Director cu aprobarea Adunării Generale, pentru calitatea de membru de onoare.

Art.11 Numai membrii activi, fondatori si/sau asociati au totalitatea drepturilor si obligatiilor.
Toti membrii fondatori si asociati sunt egali in drepturi si obligatii
Calitatea de membru, nu confera drepturi asupra patrimoniului Asociatiei
Cotizatia anuala a membrilor se va plati prin depunere in contul Asociatiei si transmiterea foii de varsamant Asociatiei cu confirmare de primire.

Art.12 Asociatii au urmatoarele drepturi:
·                     sa aleaga si sa fie ales in functiile interne de conducere ale Asociatiei
·                     sa participe la Adunarile generale ale Asociatiei
·                     sa initieze, sa participe, sa propuna si sustine actiuni pentru realizarea scopului Asociatiei
·                     sa-si exprime liber toate opiniile
·                     sa fie informat si sa i se puna la dispozitie toate datele si documentele referitoare la activitatea Asociatiei
·                     sa poata utiliza toata baza logistica a Asociatiei
·                     sa fie consultati asupra activitatii Asociatiei

Art. 13 Asociatii au urmatoarele obligatii:
·                     sa participe la realizarea patrimoniului Asociatiei
·                     sa depuna la timp cotizatiile datorate
·                     sa nu efectueze acte sau fapte contrare scopului si bunului mers al Asociatiei
·                     sa nu intreprinda in paralel, activitati similare, fapte de concurenta neloiala, care sa prejudicieze interesele Asociatiei
·                     sa respecte Statutul Asociatiei
·                     sa semnaleze toate incidentele precum si orice abatere de la Statutul Asociatiei
·                     sa notifice Asociatiei orice modificari privind datele sale de contact
·                     sa apere patrimoniul Asociatiei
·                     sa dovedeasca loialitate fata de Asociatie
·                     sa se preocupe de bunul mers al Asociatiei precum si de realizarea scopului si activitatii Asociatiei

Art.14 Sanctionarea asociatiilor se face de catre Consiliul Director, in urmatoarele cazuri:
·                     nerespectarea Statutului Asociatiei
·                     nerespectarea legislatiei in vigoare
·                     nerespectarea regulamentului de ordine interioara
·                     nerespectarea hotararilor Adunarilor generale sau ale Consiliului director
·                     fapte nedemne sau neloiale fata de Asociatie
·                     absenta nejustificata de la doua sedinte ale Adunarii generale
·                     membrul nu participa mai mult de 6 luni la nici o activitate a Asociatiei

Art.15 Sanctiunile care se pot aplica sunt enumerate progresiv:
·                     avertisment
·                     mustrare scrisa
·                     suspendarea calitatii de membru pe o perioada determinata
·                     excluderea din Asociatie

Art. 16 Calitatea de membru se pierde prin deces, prin excludere sau prin renuntare. Calitatea de membru se pierde de drept pentru suferirea unei condamnari penale.
Cererea de renuntare se adreseaza Comitetului director cu minim 15 zile inainte de a produce efecte.
Toti membrii care se retrag sunt obligati la plata cotizatiei, pentru trimestrul in care isi anunta retragerea.
Calitatea de membru se pierde de drept, din oficiu, prin neplata cotizaţiei pe anul în curs pana la data limită stabită (care variază anual în funcţie de termenul limită de înscriere cu taxă redusă la Congresul AMRPR respectiv) de către organizatori.

Cap.III Patrimoniul Asociatiei. Compunerea patrimoniului.

Art.17 Asociatia are un patrimoniu distinct si autonom fata de patrimoniile asociatiilor. La data constituirii, patrimoniul este de 100 000 lei, subscris si varsat, in contul si la dispozitia Asociatiei. Contributia membrilor fondatori la realizarea patrimoniului este egala.

Art.18 Patrimoniul Asociatiei si veniturile acesteia provin din:
·                     patrimoniul initial mentionat supra
·                     taxe de inscriere ale membrilor
·                     cotizatia fixata de catre Consiliul director
·                     cotizatia membrilor simpatizanti
·                     dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii
·                     resurse obtinute de la bugetul de stat
·                     sponzorizari, publicitate, reclama
·                     abonamente, vanzari publicatii
·                     donatii
·                     colecta publica
·                     venituri din activitati proprii in conditiile legii
Enumerarea facuta nu este limitativa
Asociatia poate realiza activitati economice si sociale generatoare de fonduri, conform cu art 47, 48 din OG nr.26/2000

Art. 19 Asociatia poate detine bunuri mobile sau imobile in proprietate.

Art 20 Membrii asociatiei vor plati o cotizatie anuala in cuantum de 50 lei, stabilita de catre Adunarea Generala. Acest tarif se poate modifica prin hotararea Adunarii Generale.

Art.21 Pe langa propriul patrimoniu, Asociatia poate sa aibe patrimoniu in folosinta.

Art.22 Donatiile, sponsorizarile, legatele, pot fi in bani sau in natura, bunuri mobile sau imobile.
Donatiile pot fi conditionate sau pur si simple.
Asociatia poate produce si vinde bunuri si servicii in mod accesoriu.

Art.23 Veniturile obtinute servesc exclusiv interesul Asociatiei, fiind folosite pentru acoperirea cheltuielilor de functionare aferente. Diferentele necheltuite nu se pot face profit, fiind reportate pentru anul urmator.

Art.24 Natura cheltuielilor Asociatiei:
·                     cheltuieli aferente scopului Asociatiei
·                     salarii, prime, bonusuri
·                     impozite pe salarii, contributiile pentru asigurarile sociale
·                     procurare de carti, suport logistic adecvat
·                     mentinerea igienei, cheltuieli cu consumabile si birotica
·                     cheltuieli de transport, posta, deplasare, diurna
·                     chirii si cheltuieli aferente sediului
·                     promovare si publicitate
·                     organizarea evenimentelor
·                     realizarea de publicatii carti brosuri
·                     alte cheltuieli diverse

Art. 25 Patrimoniul Asociatiei apartine si serveste exclusiv acesteia.

Art. 26 Evidenta financiar contabila si gestiunea se tin de catre persoane de specialitate. Patrimoniul Asociatiei este indivizibil si netransmisibil. Membrii Asociatiei nu pot ridica fonduri sau emite pretentii in baza contributiilor anterioare.

Art.27 Anul financiar al Asociatiei coincide cu anul calendaristic. Pentru anul in curs, exercitiul bugetar incepe de la data inregistrarii Asociatiei ca persoana juridica.

Art.28 Operatiunile bancare se vor desfasura in baza a doua semnaturi aplicate pe actele eferente. Dreptul de prima semnatura il au membrii Consiliului director.

Art. 29 In caz de dizolvare, patrimoniul Asociatiei va fi donat catre o organizatie similara. In cazul desprinderii unei filiale, patrimoniul filialei trece in patrimoniul Asociatiei.

Cap.IV  Organizarea Asociatiei. Functionarea organelor de conducere, administrare si control.

Art.30 Asociatia isi va exercita drepturile si obligatiile sale prin intermediul organelor de conducere, administrare si control.
Aceste organe sunt:
Adunarea generala a asociatiilor
Consiliul director
Cenzorul

1)   Adunarea generala se intruneste in sedinte ordinare si extraordinare.
2)   Adunarea generala ordinara are loc o data pe an.
3)   Adunarea generala extraordinara este convocata de catre Consiliul Director, printr-o hotarare adoptata cu o majoritate simpla de 50%+1, sau la initiativa a cel putin 1/3 din membrii.
4)   Adunarea Generala este legal constituita in prezenta a 50%+1 din membrii. In cazul neintrunirii cvorumului, se convoaca o noua adunare dupa o saptamana, care se considera legal constituita indiferent de numarul membrilor prezenti.
La lucrarile Adunarii generale pot participa si membrii onorifici sau membrii simpatizanti, fara insa ca acestia sa aibe drept de vot.
Asociatul care are interes direct sau a caror rude pana la gradul patru sau al carui sot au un interes, nu va putea vota cu privire la acea chestiune.
In cadrul Adunarilor generale, un membru poate reprezenta prin delegatie maxim zece alti membrii, votand potrivit mandatului asupra punctelor de pe ordinea de zi.
Art.31 Adunarea Generala are urmatoarea competenta:
–          Modifica Statutul Asociatiei
–          Alege si revoca Consiliul Director
–          Alege si revoca Cenzorii
–          Hotaraste cu o majoritate de 50%+1 asupra excluderii unui membru
–          Hotaraste cu o majoritate de 50%+1 asupra infiintarii de filiale
–          Hotaraste cu o majoritate de 50%+1 asupra dizolvarii asociatiei
–          Aproba bugetul si bilantul contabil

Art. 32 Consiliul director este format din membrii asociatiei numiti prin prezentul Statut. In viitor, membrii consiliului director sunt alesi prin vot secret de catre Adunarea Generala, cu o majoritate minima de 50%+1.

Art.33 Administrarea Asociatiei si numirea personalului angajat se va face de catre Consiliul director.

Art. 34 Consiliul Director este format din 5 membri, şi are următoarea structură:
·       PREŞEDINTE – GIURGIUCA – ANA,
·       PREŞEDINTE EXECUTIV – GIURGI – ONCU CĂTĂLINA IULIA
·       PRIM-VICEPREŞEDINTE – HURMUZ MARINELA
·       VICEPREŞEDINTE PSIHIATRIE COPII SI ADOLESCENTI – POTINTEU OCTAVIA-SORANA
·       TREZORIER – POPESCU ANCA-LIVIA

Presedintele deleaga atributiile sale unuia dintre vicepresedinti ori de cate ori este necesar.
Prim – Vicepresedintele este ales dintre medicii rezidenti de psihiatrie adulti.
Vicepresedintele este ales dintre medicii rezidenti de psihiatrie infantila.
Mandatului Consiliului director este pentru doi ani de zile.
Alegerea presedintelui Asociatiei nu poate depasi trei mandate consecutive de cate doi ani.
Consiliul director isi desfasoara lucrarile o data pe luna sau ori de cate ori este necesar.
Hotararile Consiliului se adopta cu majoritate simpla.
Convocarea se face de catre presedinte sau la initiativa a 1/3 dintre membrii săi.

Art 35 Consiliul director are urmatoarele competente:
·                     stabileste proiectele Asociatiei sio urmareste in practica realizarea acestora.
·                     Initiaza propuneri privind activitatea Asociatiei.
·                     Stabileste si propune planul de dezvoltare al Asociatiei
·                     Instruieste personalul si colaboratorii.
·                     Monitorizeaza activitatea Asociatiei implicandu-se in desfasurarea acesteia
·                     Propune sanctiuni
·                     Analizeaza cererile de retragere
·                     Orice alte indatoriri referitoare la bunul mers al societatii

Consiliul Director va alege membrii participanti, in calitate de observatori, la Congresul E.F.P.T. (European Federation of Psychiatric Trainees – organizat anual), in limita locurilor propuse si disponibile dintre membrii activi ai asociatiei care si-au manifestat dorinta in acest sens. In cazul necesitatii unei departajari, se va decide raportat la urmatoarele elemente: C.V., scrisoare de intentie, scrisoare de recomandare de la coordonator rezidentiat/medic primar supervizor. Costurile aferente participarii in calitate de observator la Congresul E.F.P.T. vor fi suportate personal de catre acesta.

Art.36 Sedintele Consiliului director se tin la sediul firmei sau la o alta locatie stabilita.
Cu aceasta ocazie se intocmesc procese-verbale de sedinta.

Art.37 Presedintele Consiliului director reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii, are drept de semnatura sub stampila Asociatiei. Presedintele poate delega indatoririle sale unui membru al Consiliului director (vicepresedintelui si nu numai).
Mandatul presedintelui este de doi ani.
Preşedintele, în cazul în care se decide prin hotărârea Adunării Generale a nu organiza Congresul National AMRPR, poate mandata un alt membru al Comitetului Director (de preferat Vicepreşedintele), pentru a organiza Congresul Naţional AMRPR.
Delegatia asociatiei in vederea participarii la Congresul E.F.P.T. (European Federation of Psychiatric Trainees – organizat anual) este compusa din Presedintele asociatiei alaturi de Presedintele Executiv. Costurile ocazionate cu transportul, cazarea si diurna, privind participarea delegatiei asociatiei compusa din Presedinte si Presedinte Executiv, vor fi suportate din fondurile asociatiei.

Art 38 Atributiile presedintelui sunt:
·                     conducerea operativa a activitatii
·                     pastrarea documentelor societatii
·                     rezolvarea corespondentei
·                     stabilirea relatiilor si raporturilor juridice cu tertii
·                     organizarea si coordonarea calendarului de activitati.

Art. 39 Controlul financiar contabil se realizeaza de catre un cenzor, propus de catre Consiliul director si ales de catre Adunarea generala, cu urmatoarele atributii:
·                     verifica gestiunea
·                     tine evidenta financiar cointabila
·                     semnaleaza nereguli in gestiune si propune masuri concrete de solutionare a acestor nereguli
·                     prezinta anual un raport financiar contabil.

Art.40 Directorul executiv este numit si revocat din functie de catre Consiliul director. In caz de vacanta a postului, atributiile directorului executiv pot fi transmise Cvonsiliului director. Directorul executiv poate renunta la functia sa din proprie initiativa, in urme unui preaviz de 30 de zile.

Art. 41 Consiliul de onoare este format din trei membrii ai Adunarii generale.
Consiliul de onoare analizeaza abaterile membrilor. In cadrul Asociatiei se mai pot infiinta comisii consultative, pe diverse teme.

Cap.V Filiale, societati comerciale, activitati economice.

Art. 42 In interesul scopului sau, Asociatia va putea infiinta filiale in tara sau strainatate precum si birouri, fara personalitate juridica.
Filialele sunt structuri teritoriale, detin minim 5 membrii si patrimoniu propriu precum si organe de conducere distincte fata de cele ale Asociatiei.

Cap.VI Modificarea Dizolvarea, Lichidarea Asociatiei

Art. 43 Dizolvarea si lichidarea asociatiei se poate face prin hotararea Adunarii Generale, adoptata cu 50%+1din voturi.

Art.44 Asociatia inceteaza sa mai aibe fiinta la data radierii sale din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Cap. VII Dispozitii finale:

Art.45 Modificarile si completarile prezentului Statut se fac doar prin decizia Adunarii Generale, adoptata cu 50%+1 din voturi.

Art.46 Litigiile referitoare la Asociatie se solutioneaza amiabil, in caz contrar se vor deferii organelor judecatoresti competente.

Art.47 Modificarea sediului central se poate opera prin decizia consiliului director.

Art. 48 Sunt parte integranta din Statut toate anexele si actele aditionale. Statutul impreuna cu actul constitutiv  precum si impreuna cu Regulamentul de ordine interioara, reprezinta un tot unitar.