Termeni si conditii

Atenționare
Acest website își propune să informeze membrii AMRPR, precum și orice altă persoană interesată, asupra activității Asociației, să promoveze evenimentele științifice de interes pentru profesioniștii în specialitatea psihiatrie și psihoterapie, să prezinte opinii cu privire la chestiuni de actualitate în lumea medicală, circumscrise psihiatriei, precum și analize privind situațiile standard reglementate prin acte normative în vigoare, de interes pentru organizarea activității proprii fiecărui prefesionist.
Informațiile și opiniile exprimate în articolele medicale și de legislație nu reprezintă activitate de consultanta în domeniu, acestea se referă la situații generale care nu sunt adaptate unor situații particulare.

AMRPR nu poate fi facut răspunzator în nicio măsură, pentru nicio dauna, de orice natură ar fi aceasta, provocată utilizatorilor săi de folosirea informațiilor furnizate pe site.

Termeni si condiții de acces a site-ului.

În situația în care doriți să accesați site-ul Asociației, sunteți ținuți să respectați termenii și condițiile impuse de AMRPR.
Orice acces la site-ul www.amrpr.ro va fi considerat, de acum încolo, un accept al termenilor si condițiilor conținute în documentul de mai jos.

1. Protectia proprietatii intelectuale
2. Utilizarea continutului „amrpr.ro”
3. Restricții de utilizare
4. Modificări aduse site-ului
5. Înregistrare, parolă și responsabilitați
6. Platforme de comunicare
7. Exonerare de răspundere
8. Schimbarea termenilor
9. Publicitatea și continutul furnizat de terți
10. Forța majoră
11. Lege aplicabile si jurisdictie
12. Notificări

Termenii prezentului document au fost implementați de la data de 27 iunie 2019

1. Protecția proprietatii intelectuale
Conținutul și designul site-ului precum și orice alt material având legatură cu acesta trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. în orice alta modalitate, aparțin AMRPR și colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres – (drept de autor) și sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele postate pe site fără permisiunea scrisă din partea AMRPR.

2. Utilizarea conținutului e-psihiatrie.ro .
Puteți copia și printa Conținutul site-ului doar pentru folosința dvs. personală, lipsită de intentie comercială. Conținutul site-ului, indiferent de secțiune, nu poate fi reprodus, modificat și exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatari.
Acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa solicitării și obținerii, în prealabil, a unei permisiuni scrise din partea AMRPR.
a. reproducerea sau stocarea conținutului site-ului, precum și trimiterea acestui conținut catre orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.
b. modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea acestora în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea AMRPR.
c. îndepartarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al AMRPR asupra Conținutului site-ului.
Orice utilizare a conținutului site-ului, în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă.

3. Acces restricționat
Accesul la unele dintre articolele care intră în Conținutul site-ului poate sa fie permis doar membrilor care au platită cotizația pe anul în curs și numai după confirmarea plății în contul AMRPR.

AMRPR are dreptul să permită unor entități terțe postarea de materiale informative, comunicate, publicitate pentru evenimente viitoare din domeniul medicinei, recenzii asupra publicațiilor privind medicina în general și psihiatria în special, în condițiile contractuale agreate cu aceste entități, care vor conține, fără a se limita, condițiile în care utilizatorii site-ului vor avea acces . Condițiile specificate la pct. 1 și pct.2 de mai sus se aplică mutatis mutandis și informațiilor postate pe site de către entități terțe, cu acordul expres al AMRPR.

4. Modificări aduse siteului
AMRPR își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau șterge în orice moment porțiuni ale Conținutului site-ului.. De asemenea, AMRPR își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său continut.

5. Inregistrare, parole si responsabilitati
Accesul dvs. la anumite servicii și informații din cadrul siteului ar putea fi protejat de o parolă. Vă recomandăm să nu dezvaluiți nimănui această parolă. Fiecare înregistrare se va face pentru un singur utilizator. Este interzisă partajarea datelor de acces (username si parola) in contul e-psihiatrie.ro.

AMRPR nu permite accesul mai multor utilizatori sau accesul unei rețele la Conținutul său. În situația în care se descoperă un acces multiplu cu aceleași date de identificare , AMRPR își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul dvs. la Conținutul său.

6. Platformele de comunicatie puse la dispozitie de AMRPR
AMRPR ar putea să pună la dispoziția utilizatorilor forumuri de discuție. AMRPR nu poate și nici nu este interesată de filtrarea mesajelor postate sau trimise de utilizatorii săi prin intermediul acestor platforme de comunicare, dar își rezervă dreptul (care poate fi exercitat la momentul pe care-l consideră oportun și fără nicio notificare prealabilă), să ștergă sau să mute aceste mesaje, precum și să restricționeze accesul unora dintre utilizatori la una dintre platformele sale de comunicatie.
Dvs. sunteti singurul responsabil pentru conținutul mesajelor dvs. Pentru aceasta, trebuie sa știți că postarea sau transmiterea de mesaje prin intermediul platformelor de comunicatie puse la dispozitie de AMRPR este supusă următoarelor limitări:
– Nu puteți publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate conține o formă unanim recunoscută în societate ca fiind „publicitate” la diverse medicamente sau servicii medicale;.
– Nu puteți publica sau transmite celorlalți utilizatori sau membri AMRPR mesaje nesolicitate sau cu conținut injurios.
– Nu puteti publica sau transmite mesaje care conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, care incalcă în orice fel dreptul de autor sau alte drepturi pe care le are un terț.
– Nu puteți publica, transmite sau face referire in niciun fel la mesaje care conțin viruși sau orice alte secvente de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcționarea site-ului e-psihiatrie.ro.
– Nu puteți restrictiona sau elimina accesul altor utilizatori la platformele de comunicatie puse la dispozitie de AMRPR.
– Nu puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje a caror sursă este ascunsă.
Prin transmiterea mesajelor dvs. către sau prin intermediul oricarui mijloc de comunicare pus la dispoziție de AMRPR sunteți de acord că dumneavoastră sunteți singurul responsabil și veți despăgubi AMRPR pentru orice pagubăși/sau costuri care ar apărea ca urmare a postării sau transmiterii de către dvs. a unor mesaje al caror conținut încalcă limitările impuse de AMRPR.
AMRPR nu poate garanta acuratețea, integritatea sau calitatea acestor mesaje. Folosirea informațiilor primite de la ceilalți utilizatori prin intermediul platformei de comunicare se face pe răspundere proprie.

Prin publicarea unui mesaj pe platforma de comunicare sau prin publicarea pe site, acolo unde acest lucru este posibil, a unui comentariu cu privire la unul dintre articolele publicate, sunteți de acord să cedați AMRPR dreptul nelimitat și neexclusiv de a reproduce, modifica, traduce, publica, distribui sau face public respectivul text sau o parte din acesta.

7.Exonerare de răspundere
Deși în fiecare moment se fac eforturi pentru asigurarea calitații și corectitudinii articolelor publicate in site, AMRPR nu poate garanta, expres sau implicit, în privinta conținutului său și nu poate fi ținut răspunzător , pentru nicio dauna, pricinuită direct sau indirect,prin utilizarea site-ului e-psihiatrie.ro , acordul dvs. de exonerare de răspundere fiind considerat implicit.

8. Schimbarea termenilor prezentului acord

AMRPR este indreptatit, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalitați, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci cand acesti termeni se vor modifica însa AMRPR vă va notifica prin publicarea în prima pagină a siteului, a comentariului schimbarilor intervenite.Accesul în site și folosirea serviciilor AMRPR dupa momentul notificării sau al afișării comentariilor privind schimbarile pe prima pagina a siteului implică acceptarea dvs. asupra noilor termeni ai prezentului acord.
9.Publicitatea și continutul furnizat de terți

Parti ale continutului inclus in site-ul e-psihiatrie.ro pot să fie furnizate de terțe persoane cu care AMRPR are încheiate contracte de furnizare de conținut. De asemenea, in interiorul continutului site-ului pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. AMRPR nu este responsabil in nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, AMRPR nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere de către autori.

10. Forta Majora
AMRPR, colaboratorii săi precum și orice furnizori de informații pe site-ul e-psihiatrie.ro nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întarziere sau eroare in continutul publicat pe site cauzate direct sau indirect de evenimente care nu depind de voința acestora.. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic , lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele AMRPR, erorile de operare, grevă, etc.

11. Legea care guverneaza acordul
Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul act, precum și toate efectele juridice pe care le produce acesta vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care ar rezulta din folosirea site-ului e-psihiatrie.ro și/sau din încălcarea condițiilor impuse de AMRPR va fi adus spre soluționare în fața instanțelor române.
11. Notificări

Orice notificare către AMRPR în legătură cu site-ul www.amrpr.ro trebuie trimisă in scris, accesând datele de contact identificate pe pagina web.